Du kan også downloade hele artiklen her.

Publiceret den 8. april 2015

Opdatering den 7. september 2015

åben høring om medieudviklingen

Det er formodentlig ingen tilfældighed, at DR i dag (den 8. april 2015) har udsendt en pressemeddelelse med DR’s kommende digitale strategi. Du kan læse den her. Kulturstyrelsen og -ministeriet har nemlig i dag offentliggjort en åben ”Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet”. Den kan findes her.

Det er glædeligt at Connie Hedegaard, som er formand for public service udvalget, tager dette skridt til at iværksætte en åben, offentlig debat og dialog om mediernes udvikling. Der er lagt op til at alle interesserede kan deltage – og der er fornuftigt nok sat en ramme af vejledende spørgsmål op – men der er faktisk frit slag for alle typer af indlæg. Det eneste krav er at de skal være skriftlige men kan beskæftige sig med hele eller dele af høringen.

Fristen for besvarelse er forholdsvis kort – den er sat til den 14. maj 2015 – og alle høringssvar vil senere blive offentliggjort i sin helhed på udvalgets hjemmeside.

Af høringsbrevet fremgår bl.a. at public service udvalget vil afholde fire store temamøder i løbet af 2015 og 2016, hvor det første er planlagt allerede til den 10. september 2015.

Med denne åbne og offentlige høring er der god grund til at deltage med indlæg og analyser, som dermed også kan omfatte digitaliseringen af bl.a. radio og DAB-køreplanen samt 700 MHz problematikken og antenne-tv efter 2020.

Jeg håber at også både Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen vil deltage og kommentere i dette glimrende initiativ.