Du kan også downloade hele artiklen her.

Publiceret den 28. april 2015

Se også opdateringen den 9. december 2015

Ny køreplan for digital radio i Danmark 

Kulturministeren og medieordførere er i dag (den 28. april 2015) blevet enige om en ny køreplan for digital radio.

Efter måneders debat har ordførerne nu taget bestik af de mange varierende synspunkter og det kan konstateres, at især alliancen af public service radioer og de landsdækkende kommercielle radioer med støtte fra Gramex og Koda er blevet hørt.

Den nye køreplan og de nye retningslinjer for udviklingen af digital radio kan læses på kulturministeriets hjemmeside eller downloades her.

Kort fortalt droppes kravet om FM-slukning i 2019 og i stedet vurderes 50 % -kriteriet om digital lytning (herunder i biler) hvert efterår, indtil det er nået. Hvis og såfremt det opnås, vil der gå mindst to år før der evt. besluttes en slukning.

Den tidligere planlagte informationskampagne om FM-sluk droppes – men en ny kampagne gennemføres for generelt at fremme digital radiolytning.

Den længe efterspurgte 360-graders markedsundersøgelse bliver iværksat – bl.a. med henvisning til udviklingen i lytteradfærden, konsekvenserne for modtagelse af radio via internettet på baggrund af afgivelsen af 700 MHz til mobilt bredbånd og den teknologiske udvikling af nyt modtageudstyr og udsendelsesformater, herunder mulighederne for radiomodtagelse i biler,

”Undersøgelsen gennemføres af Kulturministeriet og Kulturstyrelsen med bistand fra en følgegruppe bestående af uafhængige eksperter og repræsentanter fra radiobranchen mv.

Kommissorium for undersøgelsen og sammensætning af følgegruppen fastsættes efter drøftelse med partierne bag medieaftalen på baggrund af forelæggelse for det brancheforum vedrørende udbygning af digital radio i Danmark, som Kulturministeriet etablerede i januar 2014”.

Og det ser ud som 2016 bliver tidspunktet for de tidligere aftalte ændringer i DAB-blokkene, hvor public service samles i én blok med DAB+ formatet, og de landsdækkende kommercielle radioer i den anden blok – også i DAB+.

De regionale kommercielle radioer får som noget nyt mulighed for midlertidigt at benytte den hidtil ledige (tv) MUX 8 (som er placeret i VHF-området og er dermed egnet til DAB som også er i VHF). Det løser bl.a. de tidligere uforudsete problemer med frekvenserne i DAB blok 3 – men indikerer måske også, at den tekniske diskussion om lydkvalitet mellem formaterne DAB vs. DAB+ vs. DVB-T2 Lite tilsyneladende er tilendebragt.

Jeg har tidligere skrevet en analyse af Det dér DAB og skal jeg give ”karakter” for denne nye digitale radio køreplan, bliver det i den lave ende af skalaen. Det er et politisk kompromis, som ikke tager højde for den samlede fremadrettede løsning på frekvensanvendelserne til radio & tv i Danmark.

Det er en skam, fordi denne diskussion hører sammen med frigivelsen af 700 MHz-båndet og disponeringen af de resterende tv-frekvenser til antenne-tv efter 2020.

Det er naturligvis glædeligt, at en 360- graders markedsundersøgelse bliver gennemført og man kan derfor håbe på, at resultatet af denne undersøgelse vil indikere en ny brugeradfærd på baggrund af en tydelig teknologisk udvikling af internettets nye muligheder i en ny medievirkelighed.

Det er også en særlig interessant iagttagelse, at Danmark vælger denne ”mellemløsning”, når man ser på de to nabolande. Norge er gået ”all in” og har besluttet slukning af FM i 2017, hvorimod Sverige nærmest har skudt DAB/DAB+ i sænk.

Hvis du har lyst til at læse mere om situationen i Norge og Sverige kan du bruge de her indikerede hyperlinks.

Og så er det i øvrigt interessant at det netop i dag er annonceret, at Discoverys radiokanaler er solgt til Bauer Media Group, som i forvejen ejer radiokanaler i både Norge og Sverige – og ikke mindst i England og i Tyskland (i Hamburg-området) – hvor der også eksisterer en ambivalent DAB diskussion. Bauer har også radio interesser i Australien og i Polen, som er ”pro DAB lande”.

Det bliver formodentlig Bauer Media, der kommer til at sidde med ved bordet i det såkaldte brancheforum. Gad vide hvilken mening de har om udviklingen af digital radio i Danmark?