indholdsoversigt

Listen opdateres løbende og er opstilet alfabetisk efter overskrift på artikler, bogtitler, emner, personer (html-sider, pdf-filer og/eller links). Du kan klikke på titlerne og kommer dermed til den relevante kontekst.

2052, Jørgen Randers

2312, Kim Stanley Robinson

5G PPP, 5G Infrastructure Public Private Partnership, (2014)

5G: new mindsets meets new networks, Ericsson (2014)

Accelerating Intelligence, Ray Kurzweil

A New Kind of Science, Stephen Wolfram

Antenne-tv i Danmark i 2020, Carsten Corneliussen (2015)

Apparatchik - et fedt job, Carsten Corneliussen (2016)

Artemis pCell Wireless Technology, Steve Perlman

Artificial Intelligence, AI on the web

AV-direktivet – om samordning af visse love og bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU-Kommissionen (2010)

AVMS-direktivets revision i 2016, Kulturministeriet og EU-Kommissionen (2016)

Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark, Erhvervsministeriet (2013)

Begyndelsen til enden af det klassiske tv-marked, Carsten Corneliussen (2014)

Betænkning om de elektroniske medier, Medieudvalget (1995)

Biologisk forskning, PLOS Biology

Buyology - Truth and Lies About How We Buy, Martin Lindstrom

Både-og, Lene Andersen

Cisco Technology Trends, Cisco Corp.

Cybernetics, The Principia Cybernetica Project

DAB and the Nordic countries, Carsten Corneliussen (2004)

Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst, Finansministeriet (2014)

Danmark i arbejde, Redegørelse om vækst og konkurrenceevne, Regeringen (2014)

Den danske mediescene anno 2014, Carsten Corneliussen, september (2014)

Den digitale vej til velfærd, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, Regeringen, KL, Danske Regioner (2011)

Den mediekompetente borger, Kulturstyrelsen (2015)

Den intelligente hob, Carsten Corneliussen (2003)

Det dér DAB, Carsten Corneliussen (2015)

Dietmar Dahmen, futurist

Digital Agenda for Europe, EU Kommissionen (2015)

Digital dannelse - en ny mediedefinition, Carsten Corneliussen (2015)

Digital dekonstruktion, Carsten Corneliussen (2015)

Digitale Medier: Platformenes konvergens og nye værdikæder, Carsten Corneliussen (1998)

Digitalt tv introduceres i Danmark den 31. marts 2006, Carsten Corneliussen (2006)

Digitalovergangen den 31. oktober 2009, (DIGI-TV), Carsten Corneliussen (2009)

Disruptionrådet - den danske model 2.0, Carsten Corneliussen (2017)

DRs indhold skal være ”værd at dele”, DR Presse (2015)

DTT eller DVB-T, Carsten Corneliussen (2006-2007)

DTT- platformens udvikling og konsekvenser ved brug af 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd, Rambøll-rapporten (2014)

Efter CES 2015, Carsten Corneliussen (2015)

Ericsson Thinking Ahead, Ericsson

EU R&D, EU Commission

Europe 2020 in at nutshell, EU Kommissionen (2015)

Fra Kaos til ny orden – e-anything, Carsten Corneliussen (2000)

Folkemødet 2017: Demokratiets vilkår i fremtiden, Carsten Corneliussen (2017)

Future Cities, Foresight (2014)

Future Radio is not Wireless, Carsten Corneliussen (2003)

Gerd Leonhard, futurist

Great Thinkers and Visionaries, (min personlige favorit fra dengang internettet var noget nyt)

Grown up digital, Don Tapscott

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens grønbog – Forberedelse på en fuldt konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier, Regeringens Europaudvalg (2013)

Grønbogen om mediekonvergensen: Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values, EU Kommissionen (2013)

HomoArtefakt, Det Etiske Råd

Homo Deus: A brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari (2016)

Homo sapiens digitalis, Carsten Corneliussen (2004)

Homo sapiens digitalis, (UK version), Carsten Corneliussen (2004)

How intelligence happens, John Duncan

Huawei, Huawei

Human Capital: The brain business, Carsten Corneliussen (2007)

Hype Cycles, Gartner (2014)

Høring om 700 MHz-frekvensbåndet, Erhvevsstyrelsens rapport (2014)

Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser indenfor medieområdet, Kulturstyrelsen (2015)

iBrain, Gary Small et. al.

IDA Fremtidsteknologi, IDA (2014-2015)

Intelligent Highways, Solar Roadways

Intelligent Robotics Laboratory, Osaka University

Intelligente transportsystemer, Transportministeriet (2015)

Internet of Things, The Internet of Things Council

Internet.org by Facebook

Internettet som ny medieplatform for de klassiske broadcast medier, Carsten Corneliussen (marts 2008)

In tune with the future, Carsten Corneliussen og T. Uffe Johansen (2004)

Jeff Bezos, Amazon & Bezos Expeditions

Journalistiske kvaliteter 1999-2014, Specialrapport Kulturstyrelsen (2015)

Kommissorium for udvalg om public service i fremtidens medieverden, Bilag til Medieaftalen 2015-2018, Kulturministeriet (2014)

Konvergens i netværkssamfundet, Folketingets kulturudvalg (2001)

Kunstig intelligens, Generation5

Køreplan for udbygning af digital radio i Danmark, Kulturministeriet (2014)

Køreplan for digital radio i Danmark, Kulturministeriet (2015)

Larry Page, Google

Lovgivning, Folketingsåret 2014-2015, Statsministeriet (2014)

Management intuition for the next 50 years, McKinsey (2014)

Medieaftalen 2015-2018, Kulturministeriet (2014)

Medieetik. Specialrapport Kulturstyrelsen (2015)

Mediernes udvikling i Danmark, Rapportering om mediernes udvikling i Danmark, Kulturstyrelsen (2015)

Mennesker og teknologi, Carsten Corneliussen (2003)

Min sidste DAB-udsendelse, Carsten Corneliussen (2017)

MIT Technology Review, MIT

”Mission Letter”, af EU Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker (2014)

Mobil-tv: Den 3.die skærm, Carsten Corneliussen (2007)

Nano-technology, The Foresight Institute

Neurology, Susan Greenfield

Network Cultures, Institute of Network Cultures

Next Generation Networks, Carsten Corneliussen (2007)

Ofcom, Independent regulator and competition authority for the UK communications industries (2015)

Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era, James Barrat (2013)

Philosophy of science, Wikipedia-bog (compiled 2016)

Psykometriske test, Project Implicit, Harvard University

Public service-udvalget, Kulturministeriet (2015)

På bølgelængde med fremtiden, Carsten Corneliussen og T. Uffe Johansen (2004)

Quantum consciousness, Stuart Hameroff (2013)

Rapport om digital radio, Kulturstyrelsen (2012)

Rethinking the role of the strategist, McKinsey (2014)

Robotics, Android World

Runaway World - how globalisation is reshaping our lives, Anthony Giddens

Semantics, Institute of General Semantics

Showtime: "Hotshot", anmeldelse af Tom Peters bog: Re-imagine, Carsten Corneliussen (2003)

Singularity University, Singularity HUB

Smart Mobs, Howard Rheingold

Smart Society, Carsten Corneliussen (2014)

Sociotech, Carsten Corneliussen (2014)

Superintelligence, Nick Bostrom (2013)

SpaceX, Elon Musk

Statens it-projekter, IT-Projektrådet (2014)

Statsstøttesag – Digital Audio Broadcasting i Danmark, EU Kommissionen (2012)

Stay relevant and stay ahead, DI/ITEK (2014)

Teknologitrends i 2014, Carsten Corneliussen, (2014)

Tele-direktivet – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the  Regions on the Telecommunications Single Market, EU Kommissionen (2013)

The B Team, Sir Richard Branson m.fl.

The Clash of Civilizations, Samuel P. Huntington

The future of the mind, Michio Kaku

The Never Ending Quest, Clare W. Graves

The next 100 years, George Friedman

The Rise of the Robots: Technology and the Treat of a Jobless Future, Martin Ford (2015)

The signal and the noise - why so many predictions fail - but some don't, Nate Silver

The Singularity Is Near, Ray Kurzweil

The Peripheral, William Gibson

The pixie book version of media technology, Carsten Corneliussen (2007)

Thinking fast and slow, Daniel Kahneman

Time & Space (analyse), Carsten Corneliussen og T. Uffe Johansen (2001)

The Shock Doctrine - Rise of Disaster Capitalism, Naomi Klein

The Wealth of Nations - How Social Productions Transforms Markets and Freedom, Yochai Benkler

The Whole Brain Atlas, Harvard University

The World Is Flat 3.0, Thomas L. Friedman

Udbud af digitalt tv – rapport fra embedsmandsudvalget under kulturministeriet, Kulturministeriet (2007)

Undersøgelse af radiomarkedet (2015), Kulturministeriet (december 2015)

Vejen til de personlige medier, Carsten Corneliussen og T. Uffe Johansen (2004)

Virtuelle intelligenser, Dynamical & Evolutionary Machine Organization (DEMO)

Vækstplan for digitalisering i Danmark, Erhvervsministeriet (2014)

Vækstplan for digitalisering i Danmark, ny aftale af 26. februar 2015, Erhvervsministeriet (2015)

Wired for war, Peter W. Singer

Wolframalpha - a computational knowledge engine, Stephen Wolfram

You Are Not a Gadget, Jaron Lanier

Your Strategy Needs a Strategy, Boston Consulting Gruoup (2012)

Økonomiske nøgletal for tele, Erhvervsstyrelsen (2013)

Åbne uddannelser, MIT Open Course Ware