Den eneste konstant er forandring

Måder at tænke på

Jeg interesserer mig i særlig grad for og analyserer hvordan teknologien påvirker de fremtidige sociale konstruktioner - dvs. hvordan vi som mennesker, borgere og i virksomhederne håndterer den stigende digitale automatisering.


Fremtidens teknologier forandrer

Måder at leve på

Der er ikke noget nyt i at teknologiske opfindelser forandrer vores adfærd. Det bør dog være en ny overvejelse, om vi vil kalde digitaliseringen for den 4. industrirevolution eller se på fremtidens teknologier som et helt nyt civilisationsparadigme.

Denne hjemmeside har til formål at formidle viden om de teknologiske forandringer og fremtidens levevilkår

Mennesker, medier og teknologi

Klik på billederne herunder for mere information

Få mere at vide