strategix.dk

Gratis e-bog

Fremtiden er et mindset

Den følgende tekst udgør forordet til bogen, som kan downaloades efterfølgende via det viste link. Jeg har tillige tilføjet nogle ekstra link sidst på siden, som supplement til bogens temaer om mediernes udvikling.

Min gode ven og samtalepartner gennem 30 år, Karsten Kock, er for nylig død i en alder af 65 år. Han takkede nej til kemobehandling og synes han havde haft et godt liv. Det er et valg enhver træffer for sig selv, og i min refleksion om sorgen over at miste en god ven, slog det mig at vores mange samtaler gennem årene faktisk har handlet om jagten på det gode liv. Undertitlen: ”Samtaler om virkeligheden i den indre og ydre verdens repræsentationer" er derfor anledningen til at jeg skriver denne version.

Det gode liv starter med et valg. Karsten Kock og jeg har brugt de sidste 25-30 år på at diskutere “hvad der foregik inde i hovedet på folk”. Nogle gange i vores egne — men i de fleste tilfælde i andres hoveder. I de sidste par år havde vi behandlet dette emne i en filosofisk-videnskabelig ramme, hvorfor jeg inkluderer nogle af de skriverier som vi har haft om det. Det er tænkt som en cadeau til min ven og jeg synes det er interessant nok til at blive formidlet til en større gruppe.

Bogen henvender sig derfor primært til læsere som interesserer sig for, hvad der foregår inde i hovedet på andre mennesker, og som ønsker at blive klogere på, hvordan vi mennesker tænker — og afhængig af temperament kan man så blive begejstret eller bekymret. Manuskriptet behandler tillige forskellige vinklinger på fortsættelsen af den digitale udvikling med bl.a. nye robotter og kunstig intelligens samt nogle udvalgte nedslag på de nyere bioteknologier og udviklingen af neuroscience — og ikke mindst min egen filosoferen om demokratiets fortsatte overlevelse i relation til hvad det er vi mennesker så tror, vi ved om bevidstheden og repræsentationer af virkeligheden.

Som læser vil du få en fortælling i en anderledes kontekst om måder vi mennesker tænker på — og et valg om evt. at ændre på egne livsvilkår for fremiden. Det er ikke en nemt læst bog — faktisk er den temmelig kompleks — f.eks. er den første tredjedel en lidt kompliceret diskurs for at forstå bevidsthedsbegrebet. Jeg har efter dette disponeret manuskriptet som en række essays, der kan læses selvstændigt men jeg har bestræbt mig på at fortælle en personlig historie om et langt venskab, og inkluderer derfor nogle anekdoter som baggrund for en lineær læsning.

Jeg citerer fra en meget stor mængde af litteratur, fordi det naturligvis er en grundpræmis for at kunne have en samtale om mindset og måder at tænke om fremtiden på. En hel del af dem er på engelsk, idet en oversættelse ikke gør dem bedre, ligesom jeg også refererer til danske forhold, men bogen handler ikke eksplicit om Danmark. Jeg bruger tillige en del illustrationer, fordi billeder nogle gange siger mere end mange ord. Undervejs henviser jeg endvidere til min bog “Digital dekonstruktion” (2015), som bl.a. beskæftiger sig med psykologiens historie og den tidlige digitale udvikling.

“Fremtiden er et mindset — ikke et produkt” kan også læses som en fortsættelse, idet den “røde tråd” i begge manuskripter handler om at skulle træffe et valg mellem en fælles fremtid for hele menneskeheden eller en fremtid med nye feudale nationer, hvor det er tech-giganternes teknologi og økonomi, der bestemmer vores kommende adfærd.

Som nævnt i disclaimeren er manuskriptet ikke hverken en lærebog eller et akademisk værk, men det indeholder faktisk mange referencer til den seneste forskning, så evt. nysgerrige og videbegærlige kan f.eks. også bruge bogen som et kompendium. Det er således et tilbud om viden, som jeg synes er relevant for diskussionen om fremtidens teknologier og de konsekvenser en implementering vil have for vores valg.

Bogen kan downloades her som gratis e-bog (pdf på 13MB). Denne version er lagt op som en ny korrektur den 11. september 2019.

Supplerende link til temaer om journalistikken og medierne

Jeg har i bogen en gennemgående tematik om demokratiets overlevelse, medierne og politikerne - og i særdeleshed om journalistikkens vilkår. Mine holdninger og iagttagelser hviler på en temmelig stor mængde research af nyere dato, som jeg synes det er relevant at oplyse om.

Brug disse links til at se og/eller downloade research og rapporter, der alle er gratis tilgængelige:

https://forskning.ruc.dk/da/publications/danskernes-brug-af-nyhedsmedier-2019

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2019

https://futuretodayinstitute.com/2019-journalism-media-tech-trends/

http://www.digitalnewsreport.org/

https://mediernesudvikling.slks.dk/2018/