strategix.dk

Gratis e-bog

Digital dekonstruktion

Fra FORORDET: Mit faglige virke er teknologi – men min private interesse er filosofi og psykologi – og jeg ville ønske, at det var mig som havde fundet på udtrykket: Gud, livet, universet – og alt det andet. Det er det desværre ikke – men jeg tager gerne afsæt i netop dette mantra og søger oftest først efter det store billede og en systemisk sammenhæng – før jeg kaster mig ud i detaljen.

Igennem årene har jeg skrevet et par bøger om teknologi. Jeg har dog længe gerne ville skrive en mere personlig og filosofisk bog om kombinationen mellem teknologi og psykologi. Det har jeg haft tid til her i 2015 og færdiggjort et manuskript, som jeg har kaldt ”Digital dekonstruktion”. Begrebet dekonstruktion er et godt bindeled mellem det filosofiske og det psykologiske i vores forståelse af teknologi og medier. Bogen kunne måske også bare have heddet ”50 år med digitaliseringen”. Det er det, den handler om – og det er min personlige beskrivelse og et signalement af mine oplevelser med det digitale paradigme. 

Hvad vil du få ud at læse den? Du vil få et overblik, et tilbageblik, og et fremsyn om de digitale teknologiske forandringer, som former vores måde at tænke på. Du vil få en udfordring – men du vil også få et psykologisk modelapparat til at forstå og håndtere forandringer.

Min intention er at fortælle, hvordan teknologien påvirker den måde vi tænker om den på – og især hvordan den tvinger os til at tænke anderledes. Det har været mit bevidste valg at medtage dele af den historiske udvikling, bl.a. fordi debatten om digitaliseringen herhjemme i dag bærer præg af, at det er noget, der lige pludselig er opstået – og som mest handler om medierne. Det er ikke tilfældet.

Jeg har disponeret bogen med en indledende beskrivelse af ”måder vi tænker på”. Om dét er der er mange teorier, og det handler om at få styr på begreberne af filosofi og psykologi. Min bog er dog ikke en lærebog i psykologi, så det bliver med den brede pensel til det store billede – og jeg starter med det emne, for også at have en diskurs for den resterende del af bogen og til mine afsluttende bemærkninger om, hvorvidt der er en konklusion.

Herefter følger en teknisk del med en populær beskrivelse af de tidlige teknologiudviklinger fra telenettet til datakommunikation og til internettet. Jeg har medtaget det historiske perspektiv, fordi dette måske kan være relevant for de ”historieløse” i forståelse af udviklingen. Det samme gælder for kapitlerne om broadcast og den digitale udvikling af radio og tv, samt i beskrivelsen af den elektroniske databehandling over it-begreberne, til den nuværende digitale teknologi og fremkomsten af de nyere teknologier.

Mediernes digitale udvikling behandler jeg i forhold til mediernes rolle. Parolen om at ”mediet er budskabet” har faktisk sin oprindelse for 50 år siden, som nu igen er aktuel  med diskussionen  om media literacy og i betydningen for en ny digital dannelse.

Bogen behandler således mange forskelligartede temaer, hvor jeg forsøger at aflevere et signalement af de sidste 50 års udvikling i og omkring det digitale paradigme, som nu er blevet et vilkår for at vi kan håndtere udviklingen i fremtiden.

Bogen kan downloades gratis som en e-bog (pdf) her. NB. en ny korrektur er lagt op den 4. september 2016

Supplerende inspirationskilder til bogens temaer:

·            Edge.org

·            Ericsson Thinking Ahead

·            EU R&D

·            Future Cities

·            Gerd Leonhard

·            Huawei

·            Intelligent Robotics

·            Internet of Things

·            Internet.org by Facebook

·            Jaron Lanier

·            Jeff Bezos

·            Larry Page

·            MIT Technology

·            Network Cultures

·            Oxford Martin School

·            Philosophy of science

·            Quantum Consciousness

·            Ray Kurzweil

·            Singularity Hub

·            SpaceX

·            Stephen Wolfram

·            Steve Perlman

·            Susan Greenfield

·            The B Team