Fremtiden er et mindset - ikke et produkt

Dette er en reklame, idet jeg omtrent er færdig med redigeringen af mit nye manuskript: ”Fremtiden er et mindset – ikke et produkt”. Jeg publicerer det i løbet af sommeren 2018. Faktisk var jeg klar med en tekst allerede i efteråret sidste år – men blev hele tiden indhentet af nyere teknologiske produkter. Pointen er, at jeg prøvede at skrive en bog om den aktuelle teknologiske udvikling. Det kan man ikke i en bog. Udviklingen går simpelthen for stærkt. I redigeringen af mit nye manuskript, har jeg således taget udgangspunkt i at gøre indholdet mindre dagsaktuel på de nyeste og allersidste teknologiske landvindinger – og i stedet fokuseret på megatrends og forskellige måder at tænke om fremtiden på – dvs. måder at ”spå” på. Manuskriptet kan dermed læses som en fortsættelse af min e-bog ”Digital Dekonstruktion – signalement af et paradigme” fra 2015. ”Fremtiden er et mindset – ikke et produkt” er mere rettet mod fremtidens teknologier, som bl.a. følger af bioteknologien, genetik, nano-materialer – og ikke mindst om de nye supercomputere, kunstig intelligens og robotternes indtog i dagligdagen. Du kan læse den her.